Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

Realizując polecenie Prezesa Rady Ministrów RP wynikające z postanowień Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zawiesza swoją działalność oraz Świetlic Wiejskich w Murawach i Drozdowie do odwołania.

Dzień Seniora

Dzień Seniora

Dzień Seniora

środa, 4 grudzień 2019

„Dzień Seniora” - to jedno z cyklicznych organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeń…

© 2020 gokpiatnica.pl / Polityka prywatności i Cookies