Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

Raport z diagnozy lokalnej

Raport z diagnozy lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem z diagnozy lokalnej”, który powstał m.in. w oparciu o informację dot. potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy zebraną poprzez ankiety oraz na spotkaniach diagnostycznych w wybranych miejscowościach gminy Piątnica.
Wyniki diagnozy będą pomocne w dalszej działalności naszego Ośrodka i pomogą wykorzystać potencjał kulturowy mieszkańców gminy oraz w większym stopniu odpowiadać na potrzeby kulturalne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania „materiału badawczego”.

Zapraszamy do lektury!

Diagnoza powstała w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020


Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej
Raport z diagnozy lokalnej

Powrót do Strony Głównej

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2024 gokpiatnica.pl