Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego

"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego

W środę, 3. lipca 2024 r. spacerem przyrodniczym i ogniskiem z kiełbaskami zainaugurowaliśmy działania w projekcie Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, a ściślej młodzieży korzystającej z oferty świetlicy, pt. „Natura pędzlem malowana” (o projekcie pisaliśmy „tutaj”) realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w woj. Podlaskim. Aby jak najlepiej przygotować się do się do najważniejszego etapu projektu, jakim jest plener malarski, trzeba było zdobyć dużo informacji o walorach przyrodniczych najbliższej okolicy. Taką wiedzę posiada, i co najważniejsze, z wielką chęcią się nią podzieliła - Pani Elżbieta Baczewska (partner projektu) pracownik Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie.
W tym celu, udaliśmy się na spacer przyrodniczy do kilku urokliwych miejsc wmiejscowościach: Rakowo Czachy i Niewodowo. Choć miejsca te, były mniej lub bardziej znane uczestnikom projektu, to podczas spotkania z Panią Elżbietą, młodzież odkryła je na nowo. Przekazane ciekawostki o Narwi i jej biegu, unikalnej faunie i florze jaka występuje na terenie doliny, mocno zmieniły utarty obraz tych miejsc.

Spacer przyrodniczy zakończył się wspólnym ogniskiem w siedzibie Parku, podczas którego dokonana została ważna decyzja, wybór miejsca na plener malarski.

Dziękujemy Łożyńskiemu Parku Krajobrazowemu Doliny Narwi za pomoc w organizacji spaceru przyrodniczego i przygotowanie ogniska, a Pani Elżbiecie Baczewskiej, za przekazanie tak wielu ważnych informacji przyrodniczych i ciekawostek związanych z naszą najbliższą okolicą. Było to niezwykle miłe i pouczające spotkanie.

Bardzo Młoda Kultura - NCK (www) / Narodowe Centrum Kultury (www) / Podlaski Instytut Kultury (www) / BMK - woj. podlaskie (facebook)"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego
"Natura pędzlem malowana"- przygotowania do pleneru malarskiego

Powrót do Strony Głównej

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2024 gokpiatnica.pl