Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

W związku z panującym zagrożeniem wirusem SARC CoV-2 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w celu załatwienia sprawy zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami GOK Piątnica i uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

Z uwagi na obostrzenia dotyczące zasad funkcjonowania instytucji kultury, odwołane zostają wszystkie imprezy i wydarzenia artystyczne z udziałem publiczności.

Partnerstwo w projekcie

Partnerstwo w projekcie

Pełniąc rolę Partnera dla pewnej nieformalnej grupy zawiązanej przy naszym Ośrodku, pracujemy nad realizacją projektu o nazwie „Stolica wczoraj i dziś”. I od razu pochwalimy się, że Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z konkursu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja” dla grup nieformalnych / grup samopomocowych.

30 sierpnia br. grupa młodzieży od 13 roku życia wzwyż, będzie uczestnikiem wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do Warszawy. Program obejmuje zwiedzanie m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, warszawskich Łazienek, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz obejrzenie wystawianego już ponad 2 tys. razy, kultowego, polskiego musicalu „Metro” w teatrze Studio Buffo.

I jeszcze garść informacji organizacyjnych.

Uczestnictwo w projekcie jest darmowe!!! (oprócz 2 zł wydanych na ubezpieczenie)

Osoby będące już na liście wycieczki oraz pozostałych chętnych zapraszamy niezwłocznie do naszego Ośrodka po odbiór niezbędnych do wypełnienia dokumentów.

Z uwagi na duże zainteresowanie Projektem, na dostarczenie wspomnianych dokumentów czekamy do 18 sierpnia. Niedotrzymanie terminu skutkować będzie skreśleniem z listy wycieczki i wpisaniem na to miejsce uczestnika listy rezerwowej.


Powrót do Strony Głównej

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2021 gokpiatnica.pl