Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
29
październik
2021
Jesienny „maraton” kulturalno-zdrowotny - zaproszenie
godzina: 11:00
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

FORToMANIA - wydarzenie kulturalno-historyczne

FORToMANIA - wydarzenie kulturalno-historyczne

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie kulturalno-historyczne pt. "FORToMANIA" zorganizowane z okazji upamiętnienia 101. rocznicy zwycięskiej bitwy o forty w Piątnicy podczas wojny polsko-bolszewickiej.

W programie:
12:30 - rekonstrukcja walk o forty w Piątnicy przeprowadzona przez Grupę Historyczno-Edukacyjną "Szare Szeregi" - teren FORTU III / ul. Forteczna
13:30 - otwarcie Pikniku Fortecznego - teren rekreacyjny przy Strzelnicy FORTY / ul. Stawiskowska 59
14:00 - koncert Norberta "SMOŁY" Smolińskiego
15:00 - pokaz musztry i wojskowych pojazdów historycznych
15:45 - występy lokalnych zespołów artystycznych
16:20 - quizy i konkursy z nagrodami
17:00 - koncert zespołu LECZSAMI
18:00 - koncert zespołu REDLIN
19:30 - koncert Adama Kalinowskiego vel KALINOVSKI

Ponadto: kiermasze, wystawy historycznego sprzętu wojskowego, warsztaty historyczne, animacje kulturalne, kuchnia żołnierska, potrawy regionalne, strefa zabaw i wiele innych atrakcji.


Zapraszamy również do szczytnej akcji oddawania krwi przeprowadzanej przez Białostockie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Mobilny punkt poboru krwi będzie czekał na wszystkich chętnych w godz. 12:00 - 16:00.


HONOROWY PATRONAT
Wójt Gminy Piątnica


WSPÓŁORGANIZATORZYPARTNERZYWydarzenie odbywa się w ramach projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy pt. "FORToMANIA" , dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Interwencje 2021"


Regulamin uczestnictwa w Pikniku Fortecznym - wydarzeniu historyczo-kulturalnym w Piątnicy - 24 lipca 2021 r.

 • Organizatorem Pikniku Fortecznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w Pikniku i przebywają na jego terenie.

 • Udział w Pikniku jest bezpłatny.

 • W związku z sytuacją epidemiczną, osoby uczestniczące w Pikniku zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących aktualnie zasad sanitarnych (obowiązek zasłaniania ust i nosa, obowiązek zachowania dystansu – 1,5 metra, obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Pikniku).

 • Liczba uczestników Pikniku (widzów) nie może przekroczyć 250 osób. (Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

 • W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego, Organizator Pikniku, może wezwać uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa wezwać do opuszczenia przez niego terenu Pikniku.

 • Organizator może odmówić wstępu na Piknik osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 • Organizator może odmówić wstępu na teren Pikniku osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych.

 • Uczestnik Pikniku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania Pikniku.

 • Uczestnik Pikniku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Piknik w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 • Udział w Pikniku jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 • Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz na terenie Pikniku.


Powrót do Strony Głównej
Jesienny „maraton” kulturalno-zdrowotny - zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2021 gokpiatnica.pl