Menu
Urząd Gminy Piątnica

Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie

22 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie odbył się mini wernisaż przygotowany przez Fundację EKOSTER. Wystawione obrazy i prace powstały w ramach zadania pt.: „Tu żyję, to znam, tu działam", czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku" realizowanego w ramach projektu grantowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w działaniu „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER" objętego Programem w zakresie/zakresach: Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji."
Prace stworzone m.in. przez mieszkańców gminy Piątnica jesienią bieżącego roku w Drozdowie, zostały wykorzystane w książce pt. „GMINY Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica, Wizna" – książce, która została zaprezentowana w trakcie mini wernisażu, a część nakładu przekazano pracownikowi Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie – reprezentantowi GOK. Publikacja, poza pracami artystycznymi, zawiera liczne zdjęcia i teksty o wymienionych gminach.

Przy słodkim poczęstunku wszyscy, którzy odwiedzili w tym czasie świetlicę w Drozdowie, mogli nie tylko obejrzeć prace artystyczne czy poczęstować się słodką przekąską, ale również wzięli udział w szybkim quizie.


GALERIA

Powrót do strony głównej

© 2020 gokpiatnica.pl / Polityka prywatności i Cookies