Menu
Urząd Gminy Piątnica

Realizując polecenie Prezesa Rady Ministrów RP wynikające z postanowień Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zawiesza swoją działalność oraz Świetlic Wiejskich w Murawach i Drozdowie do odwołania.

Nowy konkurs plastyczny!

„Zwierzęta wśród nas” - to tytuł pierwszego w tym roku konkursu plastycznego organizowanego przez nasz Ośrodek. Tradycyjnie do udziału zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz podopiecznych z placówek kulturalnych z terenu powiatu łomżyńskiego (z wyłączeniem miasta Łomża). Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych również i tym razem liczba nadesłanych prac będzie imponująca.
Prace konkursowe prosimy przesłać do 26 kwietnia br. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, ul . Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe!
O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród poinformujemy najpóźniej do 10 maja br.

Przypominamy o konieczności wypełnienia i podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych załączonych zgód i oświadczeń dot. RODO.

Życzymy miłej i owocnej pracy twórczej!

Z uwagi na zdarzające się przypadki odbioru uszkodzonych prac plastycznych (zgięte, złamane, zwinięte w rulon itp.) prosimy o przesyłanie ich w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe lub nieumyślne uszkodzenie.

PLIKI DO POBRANIA

Powrót do strony głównej

© 2020 gokpiatnica.pl / Polityka prywatności i Cookies