Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

W związku z panującym zagrożeniem wirusem SARC CoV-2 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w celu załatwienia sprawy zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami GOK Piątnica i uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

Z uwagi na obostrzenia dotyczące zasad funkcjonowania instytucji kultury, odwołane zostają wszystkie imprezy i wydarzenia artystyczne z udziałem publiczności.

Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie

Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie

22 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie odbył się mini wernisaż przygotowany przez Fundację EKOSTER. Wystawione obrazy i prace powstały w ramach zadania pt.: „Tu żyję, to znam, tu działam", czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku" realizowanego w ramach projektu grantowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w działaniu „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER" objętego Programem w zakresie/zakresach: Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji."
Prace stworzone m.in. przez mieszkańców gminy Piątnica jesienią bieżącego roku w Drozdowie, zostały wykorzystane w książce pt. „GMINY Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica, Wizna" – książce, która została zaprezentowana w trakcie mini wernisażu, a część nakładu przekazano pracownikowi Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie – reprezentantowi GOK. Publikacja, poza pracami artystycznymi, zawiera liczne zdjęcia i teksty o wymienionych gminach.

Przy słodkim poczęstunku wszyscy, którzy odwiedzili w tym czasie świetlicę w Drozdowie, mogli nie tylko obejrzeć prace artystyczne czy poczęstować się słodką przekąską, ale również wzięli udział w szybkim quizie.


Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie
Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie
Mini wernisaż w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie

Powrót do Strony Głównej

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2021 gokpiatnica.pl